Dawn Adonis

Ons het ‘n onderhoud gevoel met Dawn Adonis wat vir meer as 16 jaar al werksaam is by die VCSV/UCSA. -> Wat is jou daaglikse verantwoordelikehede by die VCSV/UCSA?  Ek is die persoonlike assistent vir die Uitvoerende Hoof en is ook die kantoorbestuurder. Ek bestuur die dagboek van die Uitvoerende Hoof en is verantwoordelik om toe […]

Why do a Service Year For Christ?

Why do a Service Year For Christ? In an interview with Kayla Ruiters from Stellenbosch, she gives some insight into the matter as she shares her 2018 experience. -> Kayla, how did you first hear about the UCSA? “My high school had a UCSA  group and I have friends who work at the USCA, and […]