Dawn Adonis

Ons het ‘n onderhoud gevoel met Dawn Adonis wat vir meer as 16 jaar al werksaam is by die VCSV/UCSA.

-> Wat is jou daaglikse verantwoordelikehede by die VCSV/UCSA? 

Ek is die persoonlike assistent vir die Uitvoerende Hoof en is ook die kantoorbestuurder. Ek bestuur die dagboek van die Uitvoerende Hoof en is verantwoordelik om toe te sien dat die hoofkantoor goed funksioneer, en help ook vir die hoof- finansies en batebestuurder, soos nodig. Ek Sorg ook dat die I.T en kommunikasiestelsels van die kantoor seepglad verloop. Ek is ook die skriba van die Nasionale Raad en AJV.

-> Hoekom doen jy wat jy doen?

My groot liefde is jongmense/kinders. Die Here het my toevertrou met ’n gawe om met hulle te kan werk. Al doen ek die administratiewe kant van my werk, weet ek, dit wat ek doen het ’n impak op jongmense. Ek weet ook die Here het die organisasie tot stand gebring en daarom sal ek my alles gee.

-> Hoe is jou lewe verander deur die werk wat jy doen?

Die organisasie is op geloof gebou. My werk het my geleer om met alles wat in my is op die Here te vertrou. En dit maak jou geloofslewe anders omdat jy weet die organisasie is op die rots, Jesus, gebou. My werk verdiep my vertroue in die Here. Voorheen het ek gewerk om ‘n salaris te verdien, nou werk ek om mense se lewens deur die hulp van God te verander.

-> Voel jy dat jy ‘n verskil maak in/by die VCSV/UCSA?

Beslis, ek is iemand wat uit my pad sal gaan om ander se lewens te verryk.

-> Wat is jou hoogtepunt van jou loopbaan by die VCSV/UCSA?

Daar is ongelukkig te veel, maar elke keer as ’n kind sy/haar lewe aan die Here toewy, weet ek die Engele jubel oor daardie kind.

-> Wat gebeur agter die skerms wat mense nie sien nie maar bewus van moet wees?

Ek wens ek kan al die mooi stories vertel wat gebeur binne die organisasie. Ons geloof in die Here dra ons deur elke dag/maand. Die organisaie bied ’n verskeidenheid van prorgramme aan wat jongmense, onderwysers, jeugde, en besighede se lewens verryk. Daar is soveel vrywilligers wat gratis hulle bydrae maak op kampe ens, sonder enige betaling. Die werk is so baie en ons personeel is min, maar ons werk baie hard om jongmense se lewens te verryk. Ek dank die Here vir elkeen betrokke.

-> Waarom sou jy sê moet mense donateurs word?

Donateurs laat die wiele van die VCSV/UCSA beweeg. Sonder hulle sou dit nie moontlik wees nie. Kom kuier vir ons en sien die pragtige werk wat gedoen word en raak betrokke. Nie almal het tyd om fisies betrokke te raak nie, daarom kan hulle finansieël bydraes maak, sodoende kan die werk gedoen word. As jy ’n hart vir ons land se jongmense het, en vir hulle ’n beter toekoms wil gee, raak asseblief betrokke.

-> Enige ander inligting wat jy graag in die blog post sal wil hê. Die VCSV word 123 jaar oud, die oudste in die land. Hoekom?

Die Here is ons Herder en Hy gee ons die krag om daagliks ons werk te doen, met passie en liefde. Daar was al moeilike seisoene, maar Hy het ons deur gedra daarom eer ek Hom.

Wat ‘n pragtige getuienis! Sou jy graag wil betrokke raak by die VCSV/UCSA kliek op SKENK hierbo op ons webwerf.

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *